Wat is Fair Trade ? staat voor eerlijke handel maar wat betekent dit precies?

In ontwikkelingslanden zijn het vaak de grote producenten van o.a. koffie, thee en bananen die als eerste hun weg vinden op de exportmarkt omdat zij een grotere draagkracht hebben dan de kleinere producenten. Hierdoor krijgen de kleinere boeren vaak geen kans om ook hun producten op de markt te brengen om zo in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Fair Trade geeft ze deze kans wel. Fair Trade geeft hen inkomenszekerheid en vertrouwen in een duurzame toekomst.

Fair Trade is eerlijke handel door samenwerking

De belangrijkste voorwaarden van Fair Trade zijn de prijsgarantie, de betaling van een meerprijs en de voorfinanciering. Zo krijgen ook de kleine boeren een eerlijke kans op de internationale markt. Handelaars nemen de Fair Trade producten af tegen een eerlijke prijs en de boeren krijgen een minimum prijs voor hun producten. Bovendien ontvangen de Fair Trade boerencoöperaties een extra premie bovenop de productprijs waarmee zij kunnen investeren in hun onderneming (zoals verbetering van kwaliteit en productiviteit) en de leefgemeenschap (zoals infrastructuur, medische voorzieningen en onderwijs voor alle kinderen).

De kleinere Fair Trade boeren vormen tezamen coöperaties; door samen te werken hebben zij meer mogelijkheden voor investering en hebben zij een betere onderhandelingspositie waardoor ze sterker staan. Wereldwijd zijn er 1.149 boerencoöperaties aangesloten bij Fair Trade (bron: Max Havelaar).

Fair Trade betekent ook samenwerken tussen producenten en consumenten; bedrijven zullen Fair Trade producten blijven aanbieden door een stijgende vraag van de consument naar verschillende Fair Trade producten.

De positieve impact van Fair Trade op boeren in ontwikkelingslanden

Uit onderzoek is gebleken dat dit de belangrijkste positieve effecten zijn welke de boeren in ontwikkelingslanden ervaren middels Fair Trade: inkomenszekerheid, meer mogelijkheden voor investeringen (in productiesystemen, scholing, onderhoud), meer toegang tot (bank) krediet, de contractuele garantie om het product tegen een redelijke prijs te verkopen, het Fair Trade handelscontract kan als onderpand dienen voor leningen, meer zeggenschap over het beleid en verbetering van de arbeidsvoorwaarden (geen extreme werktijden, arbeidsveiligheid, geen kinderarbeid).
Dus op de vraag wat is fair trade kun je eigenlijk zeggen dat met de aankoop van Fair Trade producten een wezenlijk verschil kan worden gemaakt en worden bijgedragen aan een betere wereld!