Max Havelaar

Het allereerste Fairtrade product was het initiatief van de Nederlandse ontwikkelingsorganisatie ‘Solidaridad’. Fairtrade koffie werd in 1988 op de markt gebracht onder het label van Max Havelaar. Daarna volgden meer producten met het Max Havelaar keurmerk. Het initiatief van Max Havelaar werd vervolgens gekopieerd en breidde zich uit naar andere Europese landen en Noord-Amerika. Max Havelaar beheert het Fairtrade keurmerk in Nederland; zij ziet toe op de controle en de naleving van de belangrijkste Fairtrade condities (producten dienen te worden ingekocht bij kleine boeren, er wordt een minimum prijs verstrekt als ook een extra sociale premie en er zijn regels m.b.t milieu en werkomstandigheden).
max havelaar fairtrade logo
Hoewel er heden meningen zijn dat de werking van het Max Havelaar keurmerk als idealistisch kan worden beschouwd, is uit verschillende Fairtrade onderzoeken gebleken dat het aanbieden en verkopen van Fairtrade producten wel degelijk impact heeft op het verbeteren van de levensstandaard van kleine boeren in ontwikkelingslanden. Wel blijft het van groot belang dat Max Havelaar zich blijft inzetten om het Fairtrade keurmerk verder te kunnen ontwikkelen (o.a. op het gebied van meer zeggenschap voor de boeren, het ontwikkelen van nieuwe Fairtrade producten en klimaatverandering).

Om de kleine boeren te kunnen blijven ondersteunen is het belangrijk dat er genoeg vraag is naar verschillende Fairtrade producten. Gelukkig is deze vraag er, steeds meer huishoudens kiezen bewust voor Fairtrade producten. Om de groei van Fairtrade te blijven stimuleren is het samenwerken tussen producenten en consumenten dan ook van essentieel belang.

In Nederland zijn er inmiddels al 140 bedrijven die Fairtrade producten aanbieden (bron: Max Havelaar). Ook werkt Max Havelaar samen met verschillende organisaties om het belang van Fairtrade onder de aandacht te brengen bij zowel consumenten als bedrijven. Dit middels het organiseren van campagnes zoals de Fairtrade week (jaarlijks in oktober) met promoties in supermarkten en bedrijven. Ook houden steeds meer gemeenten in Nederland zich actief bezig met Fairtrade, zoals het aanbieden van Fairtrade producten in bedrijfs- en sportkantines.

Lees meer op Fairtrade gemeenten of voor meer informatie over de campagnes van Max Havelaar.